Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2013

brutal00
7503 be00
ZŁAMANE SERCE
Zranione, poszarpane, skaleczone a może rozbite.. Każdy nazywa to jak chce, ale wszystkim chodzi o to samo, ZŁAMANE..
Odrzucenie boli, ale nie tak jak przy zacięciu się przy goleniu czy przecięcie się w palec przy obieraniu ziemniaków, to boli inaczej. I wtedy wiemy że nasze serce mimo iż poskładamy w całość już nie będzie wyglądało jak kiedyś, zawsze będzie mu czegoś brakowało, za czymś tęskniło.
I tak właśnie bolało Irme. Wróćmy do początku, gdy jeszcze "nic jej nie bolało". Irma była rozpromienioną, zawsze pogodną wesołą i energiczną dziewczyną miała przy sobie Skarlet oddaną przyjaciółkę,  rzec można siostrę. Nigdy nie zaprzątały sobie głowy mężczyznami, gdy jacyś się pojawiali, byli tylko na chwilę - do czasu. Nagle Irma poczuła pierwszy raz w życiu tak zwaną "miłość". Wspaniałą, wymarzoną miłość. Ale wraz z miłością pojawiły się rozczarowania,których się nie spodziewała.. A najgorsze ją dopiero czekało
brutal00
4529 1956
Cześć kochani..
Chce wam przedstawić pewną historię. Niekoniecznie przyjemną czy też zabawną.. Po prostu pewną historię..
Reposted bychicaegoisteejarekpolskezbawthesilenceofthealcoholicaferciasecretivehopeshameonyoubitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl